English   |   Suomi
www.motocaching.net
New here? Consider registering. It's easy and free! There are lots of features for registered users.

Motorcycle ride details

Click on picture for larger view

Harjavallan voimalaitos ja pato

    
Kokemäenjokeen v. 1939 valmistunut vesivoimala
A cache by : gozamite

Found 7 times (last time was 24/06/2018 (d/m/y) )


4.3 (6 ratings)

Address : Voimalaitoksentie 83, Nakkila, Finland     Google maps

Länsi-Suomen Voima Osakeyhtiö jätti rakennuslupa-anomuksen Pirilänkosken voimalaitoksesta Turun ja Porin läänin maaherralle 4. toukokuuta 1935. Rakentamisen valmistelut aloitettiin keväällä 1937 ja voimala valmistui joulukuussa 1939. Sen sähkölle olikin heti tarvetta pommituksista kärsivässä Helsingissä.
Nykyisin voimalaitoksen omistajia ovat mm. UPM-Kymmene Oyj ja Pohjolan Voima Oy, jotka ovat osakkaina Länsi-Suomen Voimassa.
Padon päällä kulkee tie jota saa ajaa alle 2t painavalla ajoneuvolla. Näköalat padon alajuoksun puolelle ovat varsin hienot.

Kätkökuva:
By kallerna - Oma teos, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16770267


Harjavallan voimalaitos, Wikipedia (Open in a new window.)

Condition for logging the find

Leksa, otapa patoaskel! (Palidromi, ajamalla padon yli tai kävelemällä ihailemaan maisemia)

Published :  24/10/2016 (d/m/y) 14:33

Please note that it is possible that the information on this page is not accurate or not up to date. Rules or regulations that are not mentioned here may apply when visiting the place or the conditions on the location may have changed.

Found it? Comment?

  • Log 'found it' or comment...