English   |   Suomi
www.motocaching.net
New here? Consider registering. It's easy and free! There are lots of features for registered users.

Motorcycle ride details

Venäläisten juoksuhautaa

    
Ensimmäisen maailmansodan aikaista venäläisten juoksuhautaa
A cache by : Nomad

Found 8 times (last time was 06/07/2018 (d/m/y) )


2.5 (6 ratings)

Address : Taipaleentie 215, Urjala, Finland     Google maps

Venäläisten ensimmäisen maailmansodan aikaista kaivettua ja louhittua suht hyväkuntoista juoksuhautaa Taipaleentien ja Metsälinnantien muodostamassa kulmauksessa (Metsälinnantien itäpuolella). Länsipuolelta eli Halkivahantien kautta lähestyttäessä 2 km hyväkuntoista soratietä (Taipaleentie).

Urjalan kunnan sivulta lainattua:
"Vuosien 1915 - 1917 aikana venäläiset alkoivat rakentaa laajaa kenttälinnoitusten vyöhykettä puolustautuakseen saksalaisten hyökkäystä vastaan. Oletettu hyökkäyssuunta oli Hangon ja Tornion välinen rannikko.
Urjala, ja erityisesti Urjalankylä, sijaitsi sotilasstrategisesti keskeisellä alueella, kahden järven välisellä kannaksella. Alueelle kaivettiin valmiiksi useita kilometrejä niin maalinnoituksia kuin betonivahvisteisia juoksuhautoja. Linnoitustyöt toivat alueelle venäläisiä sotajoukkoja sekä tarjosivat samalla tervetullutta työtä taloudellisen laman koettelemille torppareille.
Edellä mainitulta ajalta on nähtävissä laaja juoksuhautojen ja linnoitusten alue Urjalankylässä. Suuri osa näistä muinaismuistolain suojeluksessa olevista kohteista on yksityisten maanomistajien mailla, yleisön vapaasti nähtävillä on juoksuhautoja Urjalan museoalueella."


Condition for logging the find

Käy kävelemässä juoksuhaudassa ja tuumaile liki sadan vuoden takaista sotilaan elämää.

Published :  10/09/2014 (d/m/y) 22:51

Please note that it is possible that the information on this page is not accurate or not up to date. Rules or regulations that are not mentioned here may apply when visiting the place or the conditions on the location may have changed.

Found it? Comment?

  • Log 'found it' or comment...