English   |   Suomi
www.motocaching.net
New here? Consider registering. It's easy and free! There are lots of features for registered users.

Motorcycle ride details

Click on picture for larger view

Auroran puisto

    
Träskändan kartano puistoineen

A cache by : Maaemo

Found 24 times (last time was 20/05/2019 (d/m/y) )


3.6 (18 ratings)

Address : Träskändanristi 4, Espoo, Finland     Google maps

Träskändan kartano on perustettu jo 1700-luvulla. Sen kuuluisin omistaja on kuitenkin Aurora Karamzin, joka laajensi kartanoa ja puistoa 1800-luvun puolessa välissä. Karamzinin aikainen päärakennus tuhoutui tulipalossa 1888 ja uusi klassismia edustava päärakennus rakennettiin 1890-luvulla. 1900-luvulla kartanon omistajana on toiminut Espoon kaupunki ja kartano on toiminut vanhainkotina (Aurorakoti).

Auroran puistoalue Träskändan kartanon ympärillä koostuu maisemapuistosta, puistometsästä ja luonnonmetsästä ja on suojeltu luonnonsuojelulailla. Kuninkaantie eli Suuri Rantatie kulkee puistoalueen läpi ja on puiston alueella säilynyt harvinaisen hyvin alkuperäisessä muodossaan. Puiston alueelta löytyy paljon mielenkiintoisia vanhoja rakennuksia mm. arkkitehti C.L. Engelin suunnittelemat uusgoottilainen viljamakasiini ja klassistinen pyörötemppeli, arkkitehti G.Th. Chiewitzin Aleksanteri II:n vierailua varten suunnittelema latriini ja ns. piparkakkutalo. Puistosta löytyy myös keisarin tammi, jonka Aleksanteri II:n sanotaan istuttaneen onnistuneen jahdin kunniaksi Träskändan kartanossa vieraillessaan.

Katuosoite on merkitty puiston pohjoispäähän, päärakennuksen lähellä sijaitsevalle parkkipaikalle. Puistoon on kuitenkin useita muitakin kulkuväyliä (esim. jos haluaa ihmetellä Kuninkaantietä, se kulkee puiston keskiosan poikki, pyörötemppeli taas sijoittuu puiston länsiosaan). Kätkökysymyksen vastaus löytyy kaikilta kulkuväyliltä, joissa on opastaulu.

Lähteet:
Wikipedia, http://fi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4sk%C3%A4ndan_kartano (3.5.2015)
Retkipaikka, http://retkipaikka.fi/vapaa/espoon-traskanda-ja-sen-puujattilaiset/ (3.5.2015)
Museovirasto, http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=35 (3.5.2015)

edit. 9.7.2015: Paikalta löytyy myös pieni Espoon mielenterveysyhdistyksen kahvila, jossa käy vain käteinen. Aukioloajat ym. tietoa: http://emy.fi/kahviot/


Museoviraston sivut Träskändan kartanosta (Open in a new window.)

You must answer this question to log your find :

Parkkipaikan reunalta (sekä muutamilta muilta sisäänkäynneiltä) löytyy Auroran puiston opastaulu. Millä numerolla opastauluun on merkitty Keisarin tammi?

Answer choices :
  • 1
  • 3
  • 5
  • 7
  • 11
  • 13

Published :  04/05/2015 (d/m/y) 01:22

Please note that it is possible that the information on this page is not accurate or not up to date. Rules or regulations that are not mentioned here may apply when visiting the place or the conditions on the location may have changed.

Found it? Comment?

  • Log 'found it' or comment...