English   |   Suomi
www.motocaching.net
New here? Consider registering. It's easy and free! There are lots of features for registered users.

Motorcycle ride details

Sotilaskoti, Riihimäki

    

A cache by : JussiP

Found 17 times (last time was 23/08/2018 (d/m/y) )


3.8 (10 ratings)

Address : Turusentie, Riihimäki, Finland     Google maps

"Viesti vain perille vietynä ratkaisee!", sanoo Viestirykmentin esittelysivu. Tässä siis viesti kaikille kahvia ja sotkun munkkia kaipaaville:

Tarkista aukioloajat täältä
http://sotilaskotiliitto.fi/riihimaen_sotilaskotiyhdistys)

Viestirykmentti Riihimäen varuskunnassa on Puolustusvoimien merkittävin johtamisjärjestelmäalan, viestiaselajin ja elektronisen sodankäynnin osaamis- ja koulutuskeskus. Rykmenttiin kuuluvat Etelä-Suomen Viestipataljoona, Viestikoulu ja Elektronisen Sodankäynnin Keskus sekä hallinnon ja huollon kannalta tarpeelliset esikunta ja huoltokeskus.

Suosittelen, että ajosaappaat on kiillotettu YlPalvO:n mukaisesti ennen kuin astut sisään.


Sotkun Facebook-sivut (Open in a new window.)

You must answer this question to log your find :

Ajaessasi perille ohitat juuri ennen sotilaskotia vasemmalla olevan tiilirakennuksen. Mikä se on?

Answer choices :
  • Upseerikerho
  • Viestimuseo
  • Päävartio
  • Varuskunnan ruokala

Published :  02/06/2015 (d/m/y) 22:38

Please note that it is possible that the information on this page is not accurate or not up to date. Rules or regulations that are not mentioned here may apply when visiting the place or the conditions on the location may have changed.

Found it? Comment?

  • Log 'found it' or comment...