English   |   Suomi
www.motocaching.net
New here? Consider registering. It's easy and free! There are lots of features for registered users.

Motorcycle ride details

Click on picture for larger view

Kuninkaantie / pk-seutu

    
Keskiaikainen postireitti
A cache by : Maaemo

Found 36 times (last time was 17/08/2019 (d/m/y) )


3.4 (21 ratings)

Kuninkaantie on vanha postireitti Norjan Bergenistä Ruotsin ja Suomen kautta Venäjälle Pietariin asti. Suomessa kulkeva osuus on tunnettu Kuninkaantien lisäksi nimityksillä Suuri Rantatie ja Alinen Viipurintie. Kuninkaantien varhaisimmat linjaukset ovat peräisin jo keskiajalta (1300-luvulta). Jotkut vanhat osuudet ovat vielä käytössä, mutta osa Kuninkaantiestä on jäänyt uusien talojen ja tielinjausten alle.

Kuninkaantie on viitoitettu kesällä 1997 omilla kylteillään. Viitoitus ei kuitenkaan aina vastaa alkuperäistä tietä, sillä matkailuliikennettä ei voi ohjata yksityisille tai käytöstä poistuneille teille. Osa viitoituksesta on myös kadonnut ajan kuluessa etenkin Vantaalla runsaan rakentamisen vuoksi.

Koska Kuninkaantie on vanhempi kuin Helsinki, ei tie kulje Helsingin kautta. Alkuperäinen Kuninkaantie on kulkenut Vantaalta ja Espoosta läheltä nykyistä Kehä III:sta. Alkuperäisen tielinjauksen seuraaminen pk-seudulla on hyvin vaativa tehtävä, sillä tie mutkittelee erittäin monimutkaisesti useiden pienien teiden kautta. Jotkut Kuninkaantien matkailusivustot neuvovatkin ohittamaan pääkaupunkiseudun Kehää pitkin, mutta silloin jää paitsi monesta pienestä mutkapätkästä sekä hienoista historiallisista rakennuksista ja alueista, jotka löytyvät alkuperäisen tien varrelta.

Lähteet:
Wikipedia http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuninkaantie (4.7.2014)
Kuninkaantie Eteäisessä Suomessa http://www.kuninkaantie.net/ (4.7.2014) (sivustoa ei enää löydy)
Tiehallinto http://alk.tiehallinto.fi/tiehist/rantatie.htm (4.7.2014)

Kätkö kattaa Kuninkaantiestä Espoon ja Vantaan osuuden (sekä tiet loppuun Kirkkonummen ja Sipoon puolella). Kätkön suorittamiseksi riittää ajaa n. puolet reitistä (eli joko Espoon ja Kirkkonummen osuus tai Vantaan ja Sipoon osuus kumpaan tahansa suuntaan). Sekä Kirkkonummen että Sipoon päästä on mahdollista jatkaa huristelua Kuninkaantiellä seuraamalla ruskeita kruunukylttejä. Osia tämän reitin ulkopuolisesta Kuninkaantiestä on myös omina kätköinään, esim. Fagervikintie ja Degerbyntie.

Erillisessä reittikartassa Kuninkaantie on pyritty merkitsemään niin lähelle alkuperäistä tielinjausta kuin mahdollista. Koska osa alkuperäisestä tiestä on kokonaan kadonnut, on joissain kohdin reitti jouduttu vetämään vain arvioiden (merkitty vihreällä karttaan). Näitä arvioituja pätkiä ei tarvitse ajaa, vaan tilalle voi valita jonkun vaihtoehtoisen reitin. Karttaan on myös merkitty joitain kohtia (punaisella), joissa alkuperäistä tietä on jäljellä, mutta sitä ei pysty seuraamaan, koska se on joko umpikuja tai ajokieltoalueella (esim. puistoa, kevyenliikenteen väylää jne.). Kukin voi oman kiinnostuksensa mukaan käydä tutustumassa näihin pätkiin jalan, muttei ole pakko :) . Reitin varrella on myös paljon vanhoja kartanoita, kirkkoja jne. joihin voi kiinnostuksensa mukaan poiketa.


Cache has a link to a route. Open it to a new window.

Condition for logging the find

Ajele ainakin about puolet reitistä

Published :  05/07/2014 (d/m/y) 03:40

Please note that it is possible that the information on this page is not accurate or not up to date. Rules or regulations that are not mentioned here may apply when visiting the place or the conditions on the location may have changed.

Overview of location

View route in new window

Found it? Comment?

  • Log 'found it' or comment...