English   |   Suomi
www.motocaching.net

Suunniteltu toiminnallisuus (tulossa): Valmiit ja ajantasaiset kätköjen käännökset

Motocachingissa on muutamia ominaisuuksia, joiden tarkoituksena on pitää käännökset ajan tasalla ja vähentää keskeneräisiä käännöksiä ja väärinkäyttöä.

  • Uusia käännöksiä voi tehdä vain, jos aiemmat on tehty valmiiksi asti (ovat joko tarkastuksessa tai julkaistuna).
  • Jos alkuperäistä kätkön tekstiä muutetaan, käännökset laitetaan odottamaan päivitystä. Päivitystä odottavat käännökset eivät ole julkaistuna eli ne eivät näy muille käyttäjille. Käännöksen tekijä saa asiasta yksityisviestin.
  • Keskeneräiset ja päivitystä odottavat käännökset poistetaan automaattisesti kuukauden kuluessa siitä, kun käännöksen tila on viimeksi muuttunut. Esimerkiksi kuukauden keskeneräisenä ollut tai päivitystä odottanut käännös poistetaan. Näin ne eivät estä muita käyttäjiä tekemästä tarvittavaa käännöstä.
  • Käännöksiä voi itse poistaa vasta kun edellisestä poistosta on kulunut 15 päivää. Tarkoituksena on kannustaa käännösten valmistumiseen ja ylläpitoon poistamisen sijaan, sekä estää käännössivun käyttöä kysymysten vastausten lukemiseen (uuden kätkön käännöstä ei voi aloittaa ennen kuin keskeneräinen poistetaan tai tehdään valmiiksi).