English   |   Suomi
www.motocaching.net

Motocaching käyttäjäsopimus (Käyttöehdot)

Esittely

Tämä käyttäjäsopimus (myöhemmin Sopimus) on sinun (henkilö tai yhteisö) ja Felisys Oy:n sekä sen seuraajien välinen sopimus motocaching palvelun motocaching.net sivuston (myöhemmin Sivusto) käytöstä. Sopimus määrittelee Sivustolla tarjotun palvelun käyttämisen ehdot.

SITOUDUT NOUDATTAMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA KÄYTTÄMÄLLÄ SIVUSTOA. MIKÄLI ET SITOUDU, ET KÄYTÄ SIVUSTOA.

Tässä dokumentissa käytettyjä termejä:
 • Palvelu tarkoittaa motocaching palvelua mukaan lukien motocaching.net sivusto.
 • Käyttäjä tarkoittaa sinua – palvelun käyttäjää.
 • Palvelun Tarjoaja tai Tarjoaja on osapuoli, joka tarjoa palvelun käyttäjälle (tällä hetkellä Felisys Oy, Suomi)
 • Kätkö on paikka, reitti tai tapahtuma, joka on Palvelun sisältöä ja esittelee kohteen moottoripyöräajelulle.
 • Kätköily on toimintaa, jossa käyttäjät Kätköjä Palveluun ja käyvät kohteissa, ajavat reittejä tai osallistuvat tapahtumiin, joita on esitelty Palvelussa
 • Kätkön Etsintä tarkoittaa Kätkön kohteeseen ajamista mukaan lukien reitin ajaminen, tapahtumaan osallistuminen sekä toiminta kohteessa.
 • Kätköilijät ovat henkilöitä, jotka osallistuvat kätköilyyn.
 • Lisenssinantaja on Palvelun omistaja, joka omistaa Palvelun tarjoamiseen tarvittavat oikeudet. Tällä hetkellä Lisenssinantaja on Felisys Oy. Lisenssinantaja voi vaihtua ilman erillistä ilmoitusta.

Käyttämällä sivustoa, hyväksyt nämä ehdot ja Sopimuksen kokonaisuudessaan. Mikäli et hyväksy Sopimusta, sinulla ei ole oikeutta käyttää palvelua.

Lisenssin myöntäminen

Lisenssinantaja myöntää Käyttäjälle (myöhemmin myös "Lisenssinsaaja") rajoitetun, ei siirrettävissä olevan, rojalti-vapaan oikeuden käyttää Palvelua tämän Sopimuksen (”Lisenssi”) mukaisesti.

Lisenssinantajan oikeus lisenssin päättämiseen

Lisenssinantaja voi päättää Lisenssin milloin tahansa. Lisenssi päättyy välittömästi ilman erillistä ilmoitusta, mikäli Lisenssinsaaja jättää noudattamatta jotakin tämän Sopimuksen ehdoista.

Lisenssin päättämisen vaikutus

Lisenssin päättyessä Lisenssinsaajan tulee lopettaa Palvelun käyttö. Lisenssinantajalla on oikeus halutessaan oikeus poistaa käyttäjän palveluun lisäämiä tietoja osittain tai kokonaan. Lisenssinantajalla on oikeus halutessaan käyttää Käyttäjän lisäämiä tietoja tai aineistoja Lisenssin päättymisen jälkeen ilman maksua tai korvausta Käyttäjälle. Käyttäjä ei esitä sellaisia vaatimuksia tietoon tai aineistoon liittyen, jotka rajoittaisivat Lisenssinantajaa Palvelun tietojen tai aineistojen käytössä.

Turvallisuus ja vastuut

Kätköjen Etsinnässä Käyttäjä on kaikilta osin itse vastuussa omista toimistaan sekä turvallisuudesta. Palvelun Tarjoajaa ei voida pitää vastuussa mistään kätköjen etsimiseen liittyvistä tapahtumista. Käyttäjän on itse arvioitava turvallisuuteen, liikennesäätöihin, määräyksiin ja lakeihin liittyvät seikat Kätköjen Etsinnässä.

Käyttäjä hyväksyy, että Kätköjen kuvaukset tai muualla palvelussa olevat tiedot voivat olla epätäydellisiä, harhaanjohtavia, virheellisiä tai vanhentuneita.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain tämän Käyttäjäsopimuksen mukaisesti epäkaupallisiin tarkoituksiin.

Käyttäjä on täysin vastuussa kaikkien lakien ja säädösten noudattamisesta kaikissa maissa Palveluun lisäämänsä tai lataamansa tekstien, kuvien tai muun aineiston oalta.

LISÄÄMÄÄLLÄ, LATAAMALLA TAI LINKITTÄMÄLLÄ PALVELUUN MITÄ TAHANSA, KÄYTTÄJÄ OTTAA TÄYDEN VASTUUN LIITTYEN MIHIN TAHANSA, MITÄ KÄYTTÄJÄ ON LISÄNNYT, LADANNUT TAI LINKITTÄNYT PALVELUUN.

Kätkön tai muun tiedon julkaiseminen palvelussa voi sisältää tarkastusvaiheen. Tarkastuksesta riippumatta vastuu ei miltään osin siirry tarkastajalle tai Palvelun Tarjoajalle. Tarkastuksen tarkoituksena on vain parantaa sisällön laatua. Käyttäjä hyväksyy, että tarkastus ei ole perinpohjainen sekä sen, että tarkastus ei estä käyttäjää lisäämästä harhaanjohtavaa, epätäydellistä, virheellistä tai lain tai määräysten vastaista tietoa Palveluun.

Käyttäjän pitää valita salasana, joka on tarpeeksi turvallinen ja säilyttää sitä sellaisella tavalla, ettei se paljastu muille. Käyttäjä ei saa paljastaa palvelun pääsyyn tarvittavaa tunnusta,  salasanaa tai muita vastaavia tietoja muille henkilöille.

Käyttäjä saa käyttää Palvelua seuraavin ehdoin:
 • Sivustoa käytetään selaimella.
 • Sivuston sivuja saa tulostaa paperille omaa henkilökohtaista käyttöä varten.
 • Kätköjen tietoja saa kopioida Käyttäjän laitteelle henkilökohtaiseen käyttöön ja vain Käyttäjän omiin Kätköjen Etsimisen tarpeisiin.
 • Käyttäjä saa lisätä, ladata tai linkittää tietoja palveluun vain hyväksyen täyden vastuun tiedoista tämän Käyttäjäsopimuksen mukaisesti.
 • Noudattaen aina administraattorin tai moderaattorin ohjeita sekä sivustolla olevia ohjeita, joita Lisenssinantaja voi milloin tahansa halutessaan muokata.
 • Käyttäjä on yksityinen henkilö, joka käyttää Palvelua henkilökohtaisiin tarpeisiin.
Käyttäjä ei saa:
 • julkaista Palvelun tietoja
 • myydä, vuokrata tai lisensioida Palvelun tietoja
 • käyttää mitään Palvelun tietoja tai aineistoa kaupallisiin tarkoituksiin
 • jakaa palvelun aineistoa eteenpäin
 • ladata palvelua tai sen osaa Palvelun kopioimistarkoituksessa
 • käyttää Palvelua tai ottaa yhteyttä motocaching.net sivustoon tai sen rajapintoihin muulla tavoin kuin Palvelun tarjoamaa selainkäyttöliittymää käyttämällä
 • käyttää tai olla muuten yhteydessä palveluun mitään automatisoituja menetelmiä, robotteja, skriptejä tai vastaavia käyttäen (ei koske hakukoneita, joiden hakutulokset ovat julkisesti kaikkien käytettävissä).
 • tehdä mitään sellaista, mikä aiheuttaisi vahinkoa Palvelulle tai haittaisi sen käytettävyyttä, saatavuutta tai suorituskykyä
 • tehdä mitään, mikä loukkaa, provosoi, tai häiritsee muita käyttäjiä tai haittaa muiden käyttäjien Palvelun käyttöä
 • tehdä Palvelussa mitään laitonta, petoksellista, rasistista, loukkaavaa tai muuten haitallista
 • muokata palvelussa mitään tiedostoa, sisältöä, tietokoneohjelmaa tai sen osaa, jota Lisenssinantaja ei ole erityisesti tarjonnut muokattavaksi
 • selvittää Palvelun tai siinä käytettävien ohjelmistojen valmistustapaa tai millään tavalla yrittää purkaa niiden lähdekoodia
 • poistaa, muuttaa tai tehdä tunnistamattomaksi mitään Palvelussa olevaa tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai muuta yksinomaista oikeutta koskevaa merkintää tai ilmoitusta.

Sisällön lisääminen Palveluun

Kätköjen kuvauksia, käännöksiä, lokimerkintöjä tai muuta sisältöä Palveluun lisättäessä, Käyttäjä ei saa

 1. rikkoa tekijänoikeuksia tai muita aineettomia oikeuksia (esimerkiksi kopioida tekstejä tai kuvia kätköjen tietoihin ilman lupaa, kuten kopioida kuvia Googlen StreetView:stä tai vaikkapa kuvia ja tekstejä matkailusivustolta)
 2. ehdottaa tehtäväksi, mitään liikennesääntöjen, lakien, asetusten, säännösten tai hyvien tapojen vastaista.
 3. tehdä kätköjä, jotka aiheuttavat tai voivat todennäköisesti aiheuttaa vaaraa tai haittaa kätköilijöille tai muille henkilöille.
 4. tehdä kätköjä, jotka voivat todennäköisesti aiheuttaa haittaa ympäristölle, luonnolle tai omaisuudelle tai aiheuttaa luvattoman tunkeutumisen jollekin alueelle tai omaisuuden tai oikeuden luvatonta käyttöä.
 5. paljastaa toisten henkilöiden henkilökohtaisia tietoja (esimerkiksi puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta, kotiosoitetta, syntymäaikaa tai muuta vastaavaa). Huomaa, että tämä ei koske yritysten julkisia tietoja.
 6. tuoda esille poliittisia, uskonnollisia tai ideologisia mielipiteitä tai näkemyksiä
 7. • käyttää palvelua muuhun kuin kätköilyyn ilman palvelun tarjoajan lupaa; esimerkiksi markkinointiin, tutkimusten tekemiseen, viestien massalähetyksiin tai kilpailujen järjestämiseen

Käyttäjätiedot

Palvelun Tarjoaja ei anna käyttäjätietoja kolmannelle osapuolelle, ellei laki tai viranomaismääräys sitä edellytä.

Käyttäjä hyväksyy, että seuraavat tiedot näytetään Palvelussa sekä rekisteröityneille että rekisteröimättömille käyttäjille:

 • käyttäjän nimimerkki
 • Palveluun liittymisen päivämäärä
 • Käyttäjän löytämien Kätköjen määrä
 • Käyttäjän tekemien Kätköjen määrä
 • suurpiirteinen tieto, milloin Käyttäjä on viimeksi käynyt sivustolla (”alle viikko” on tarkin aika, joka ilmoitetaan)

Käyttäjätietojen käsittely on kuvattu tarkemmin rekisteriselosteessa.

Sähköpostiviestit

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelu tai Palvelun Tarjoaja voi oletusarvoisesti lähettää sähköpostiviestejä Käyttäjään liittyvistä tapahtumista Palvelussa; Esimerkiksi huomautus yksityisviestin saamisesta (Sinulla on mahdollisuus estää nämä viestit käyttäjäprofiilin tiedoissa).

Tekijänoikeudet

Copyright © Felisys Oy, 2014

Palvelun tarjoaja omistaa ja hallitsee kaikkia Palvelun sivuston tekijänoikeuksia sekä muita aineettomia oikeuksia.

Kaikki tekijänoikeudet ja muut aineettomat oikeudet sivustolla ja sen aineistoihin pidätetään.

Tässä dokumentissa ”sinun sisältösi” tarkoittaa tekstejä kuvia tai muuta sisältöä, jonka lisäät tai lataat Palveluun.

Annat Palvelun Tarjoajalle maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, rajoittamattoman, maksuttoman ja rojalti-vapaan oikeuden kopioida, muokata tallettaa, julkaista, myydä ja jakaa sinun sisältöäsi sekä käyttää sitä millä tahansa sivustolla tai mediassa.

Hyväksyt, että Palvelun Tarjoaja voi koska tahansa poistaa sinun sisältöäsi Palvelusta ilman erillistä lupaasi ja antamatta selitystä.

Hyväksyt, että Palvelun Tarjoaja ei ole velvollinen valvomaan oikeuksiasi sinun sisältöösi. Jos kuitenkin joku kopioi tai muuten käyttää sinun sisältöäsi ilman sinun tai Palvelun Tarjoajan lupaa, annat Palvelun Tarjoajalle kaikki oikeudet vaatia sinun sisältösi käyttämisen lopettamista tai sen poistamista Internet -sivustolta sekä vaatimaan korvausta.

Ei takuita

TÄMÄ PALVELU TOIMITETAAN ”SELLAISENA KUIN SE ON” PUUTTEINEEN, VIKOINEEN JA VIRHEINEEN ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA.

PALVELUN TARJOAJA EI TAKAA,
 • ETTÄ PALVELU ON JATKUVASTI SAATAVILLA TAI OLLENKAAN KÄYTETTÄVISSÄ
 • ETTÄ TIEDOT SIVUSTOLLA OVAT TÄYDELLISIÄ, TOSIA, TARKKOJA, AJAN TASALLA TAI ETTEIVÄT NE OLE HARHAANJOHTAVIA

PALVELUN TARJOAJALLA EI OLE VELVOLLISUUTTA TARJOTA TUKEA, YLLÄPITOA TAI MUITA PALVELUITA.

PALVELUN TARJOAJA EI VAKUUTA EIKÄ TAKAA, ETTÄ PALVELUSSA EI OLISI VIRHEITÄ, PUUTTEITA TAI ETTÄ SE OLISI HAITTAOHJELMISTA VAPAA TAI EI SISÄLTÄISI MUITA PUUTTEITA, EIKÄ PALVELUN TARJOAJA VASTAA PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI TOIMIMATTOMUUDESTA, PALVELUN SISÄLLÖSTÄ TAI LIITÄNNÄISESTÄ PALVELUSTA TAI NÄISTÄ AIHEUTUVASTA VAHINGOSTA.

PALVELUN TARJOAJA PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN OIKEUDEN LOPETTAA PALVELUN TARJOAMISEN JA SIVUSTON JULKAISEMISEN SEKÄ TEHDÄ PALVELUUN MUUTOKSIA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA TAI SELITYSTÄ.

KÄYTTÄJÄ EI OLE OIKEUTETTU MIHINKÄÄN KORVAUKSIIN TAI MAKSUIHIN SILTÄ AJALTA KUN PALVELU EI OLE KÄYTETTÄVISSÄ.

PALVELUN TARJOAJA EI VASTAA KÄYTTÄJÄLLE MISTÄÄN PALVELUN SISÄLTÖÖN LIITTYVÄSTÄ TAI KÄYTTÄJÄN PALVELUN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄSTÄ SUORASTA, EPÄSUORASTA TAI SEURANNAISVAHINGOSTA.

KÄYTTÄMÄLLÄ PALVELUA HYVÄKSYT NÄMÄ VASTUUNRAJOITUKSET JA ILMOITAT, ETTÄ YVÄKSYT NE KOHTUULLISIKSI. ELLE HYVÄKSY NÄITÄ VASTUUNRAJOITUKSIA TAI PIDÄ NIITÄ KOHTUULLISINA, ET SAA KÄYTTÄÄ SIVUSTOA.

PALVELUN TARJOAJA KIELTÄYTYY HYVÄKSYMÄSTÄ MITÄÄN VASTUUTA MISTÄÄN VÄITTEESTÄ, TAKUUSTA TAI VAKUUTTELUSTA, OLI VÄITE, TAKUU TAI VAKUUTTELU ESITETTY NIMENOMAISESTI, PIILEVÄSTI TAI VÄLTTÄMÄTTÖMÄNÄ EDELLYTYKSENÄ JOLLEKIN, JA ERITYISESTI MUTTA EI TÄHÄN RAJOITTUEN, MILLOIN VÄITE TAI VAKUUTTELU LIITTYY OMISTUSOIKEUTEEN, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTEEN, NAUTINTAAN, LIITÄNNÄISYYTEEN, KAUPALLISUUTEEN TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVUUTEEN.

Omistusoikeus

Palvelun omistaminen. Lisenssinantaja tai sen toimittajat omistavat ja heillä on täysi määräysvalta Palvelun nimeen, tekijänoikeuksiin ja muihin aineettomiin oikeuksiin.

Kolmannen osapuolen ohjelmistot: Palvelu voi aika ajoin sisältää kolmannen osapuolen ohjelmistoja jotka vaativat huomautuksia ja/tai lisäehtoja. Tällaiset huomautukset ja/tai lisäehdot on nähtävillä sivustolla ja ne ovat viittauksella osa tätä käyttäjäsopimusta.

Tietojen käytön hyväksyminen. Käyttäjä hyväksyy, että Lisenssinantaja ja hänen kumppaninsa voivat kerätä ja käyttää teknisiä tietoja osana tukipalveluita. Lisenssinantaja voi käyttää näitä tietoja vain tuotteiden ja palveluiden parantamiseen eikä julkaise tai paljasta tietoja niin, että niistä voitaisiin tunnistaa Käyttäjä henkilökohtaisesti.

Käyttäjän tilin tilapäinen tai pysyvä sulkeminen

Palvelun Tarjoaja voi sulkea käyttäjätilisi tilapäisesti tai pysyvästi tai poistaa sopimattomia tekstejä käyttäjätiedoistasi milloin tahansa kysymättä lupaasi tai antamatta selitystä.

Yleiset määräykset

Ylivoimainen este. Lisenssinantaja on vapaat käyttöehtojen mukaisista velvollisuuksistaan, kun täyttämisen estää ylivoimainen tapahtuma tai este, johon osapuoli ei ole voinut vaikuttaa (jäljempänä “ylivoimainen este”). Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. sota, viranomaisen toimenpide tai tekemättä jättäminen, yleisen liikenteen keskeytyminen, sähköntoimituksen tai viestintäyhteyksien katkeaminen, tulipalo, ukonilma, työmarkkinakonflikti ja muut näihin verrattavat ylivoimaiset tapahtumat tai esteet.

Koko sopimus. Nämä käyttöehdot määrittelevät kaikki Palvelun käyttöön liittyvät ehdot ja ovat ensisijaiset kaikkiin muihin ja aikaisempiin ilmoituksiin nähden, suullisiin tai kirjallisiin, kuitenkin siten, että Sivustolle ylläpidon asettamat säännöt, ohjeet ja käsikirjat ovat osa näitä käyttöehtoja.

Muutokset. Lisenssinantaja pidättää oikeuden Käyttäjää kuulematta, muuttaa näitä käyttöehtoja aika ajoin ilmoittamalla siitä Sivustolla ja esittämällä muutetut käyttöehdot Sivustolla. Ellei käyttäjä hyväksy muutettuja käyttöehtoja, Lisenssi päättyy välittömästi ilman eri ilmoitusta ja Käyttäjällä ei ole enää oikeutta käyttää Sivustoa.

Siirrettävyys. Lisenssinsaaja ei voi siirtää lisenssiään tai näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle ilman Lisenssiantajan etukäteen antamaa hyväksyntää. Jokainen yritys siirtää mainittuja oikeuksia tai velvollisuuksia on mitätön.

Ilmoitukset. Lisenssinantaja voi esittää minkä tahansa näiden käyttöehtojen edellyttämän ilmoituksen Palvelussa näkyvässä erillisessä ikkunassa, viestilaatikossa tai muulla tavoin, vaikka et näkisikään ilmoitusta ennen kuin käytät Palvelua. Ilmoitus katsotaan annetuksi Käyttäjälle heti ilmoituksen tultua sijoitetuksi Palveluun, riippumatta siitä onko Käyttäjä palvelua käyttäessään lukenut ilmoituksen.

Sovellettava laki. Nämä käyttöehdot on laadittu ja niitä tulkittava Suomen lakiin perustuvina, ilman että Suomessa voimassa oleville lainvalintaan vaikuttaville muille määräyksille kuin tälle sopimusehdolle annetaan merkitystä.

Osittainen pätemättömyys. Jos jokin näiden käyttöehtojen määräys on laillisen tuomioistuimen antaman määräyksen mukaan pätemätön tai mitätön, lainvastainen tai muuten sitä ei voida soveltaa tai täytäntöönpanna, muut osa näistä käyttöehdoista on voimassa.

Vetoamatta jättämisen vaikutus. Se seikka, että Lisenssinantaja ei ole vedonnut johonkin tai on jättänyt täytäntöön panematta jonkin näiden käyttöehtojen määräyksistä ei tarkoita Lisenssinantajan luopuneen näistä tai mistään muistakaan oikeuksistaan näiden käyttöehtojen puitteissa tai muuten.

Otsikot. Kaikki otsikoinnit käyttöehdoissa ovat tarkoitetut ainoastaan helpottamaan luettavuutta, eikä niille pidä antaa itsenäistä, tulkinnallista tai sisältöön vaikuttavaa merkitystä.

Sisällön järjestys. Käyttöehtojen sisällön ja sen määräysten keskinäiselle esittämiselle näissä käyttöehdoissa ei ole tarkoitettu annettavaksi merkitystä käyttöehtoja tulkitessa.

Kielet. Käyttöehtojen alkuperäiskieli on englanti, jolle on annettava etusija ehtojen tulkinnassa ja joka on ensisijainen kielellisten merkitysten tai käyttöehtojen erikielisten versioiden ollessa ristiriitaisia tai johtaessa erilaiseen lopputulokseen.