English   |   Suomi
www.motocaching.net

Testiversio - päivitys tulossa

Rekisteriseloste : Motocaching.net käyttäjärekisteri

Suomen henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste (22.4.1999 / 523 10§)

1. Rekisterin pitäjä

Felisys Oy
Ruutikatu 8 B 46
02650 Espoo

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on motocaching.net palvelun käyttäjien tunnistus (sisään kirjaus) ja käyttäjän valitsemien palvelun käyttöön liittyvien asetusten talletus (esim. kartan keskittämisen oletuskohta, kielivalinnat, kellonaikaan liittyvät valinnat). Lisäksi tietoja käytetään tarvittaessa yhteydenottoon, mikäli sivuston käyttöehtojen noudattamisen valvonta sitä edellyttää sekä tiedottamiseen käyttäjän valintojen mukaan.

Käyttäjä voi halutessaan täyttää julkisen profiilin tiedot, jos hän haluaa antaa itsestään tietoa muille käyttäjille.

3. Rekisterin tiedot

 • Julkisen profiilin tiedot (näytetään, jos käyttäjä niin valitsee - oletusarvoisesti ei näytetä): paikkakunta/maa teksti,  infoteksti, sukupuoli
 • Suostumus sähköpostihuomautukseen yksityisviesteistä
 • Suostumus sähköpostitiedotteisiin
 • Tietojen katselun valinnat (kielet, päiväyksen muoto, aikavyöhyke, kellon tyyppi)
 • Kotipaikan koordinaatit kartan keskittämiseen
 • Sähköpostiosoite
 • Käyttäjän nimimerkki
 • Salasana salattuna
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Paikkakunta
 • Maa
 • Viimeisin sivustolla käynnin aika
 • Tieto oikeudesta tarkastaa kätköjä ja käännöksiä

4. Tietojen luovutus

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä muille käyttäjille ellei laki tai viranomaismääräys sitä vaadi.

5. Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella Suomessa. Rekisterin varmuuskopiota säilytetään toisella suojatulla tietokoneella Suomessa. Aineistot on suojattu palomuureilla, käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Kaikki aineistot ovat sähköisessä muodossa. Rekisteristä ei tehdä tulosteita.

6. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Tiedot ovat tarkistettavissa ja korjattavissa palvelussa käyttäjän profiilisivulla (paitsi viimeisin sivustolla käynnin aika). Kätkön tarkastusoikeuteen liittyvä tieto on nähtävissä Tarkastus -sivulla.

Kyselyt sekä tarkistus- ja poistopyynnöt tulee toimittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle ym. osoitteeseen.