English   |   Suomi
www.motocaching.net

Kätköjen ja käännösten tarkastaminen

Kenelle tämä ohje on tarkoitettu

Tämä ohje on tarkoitettu ensisijaisesti kätköjä tarkastaville. Tarkoitus on selkeyttää esimerkiksi sitä, mihin asioihin tarkastajien ei tarvitse kiinnittää huomiota.

Käännösten tekijöiden pitäisi lukea erityisesti kappale "Käännösten tarkastusten periaatteet", jossa kerrotaan minkälaisia käännöksiä motocachingissa on tarkoitus tehdä (jotain paljon helpompaa, kuin kielen kääntäminen yleensä).

Myös kätköjen tekijöille on varmasti hyötyä tarkastusprosessin ymmärtämisestä.

Yleistä

Uudet kätköt ja käännökset tarkistetaan ennen kuin ne tulevat näkyviin kaikille käyttäjille.

Hyväksymismenettelyllä halutaan auttaa kätkön tekijöitä hyvien kätköjen tekemisessä ja ylläpitää hyvää laatutasoa kätköillä, jotta uusien ajelukohteiden löytäminen ja niissä käyminen olisi kaikkien kannalta mahdollisimman helppoa ja hauskaa.

Kun kätkö tai käännös on tehty kielellä, jolla on riittävästi käyttäjiä, kätkön hyväksymiseen tai korjausten vaatimiseen tarvitaan useamman tarkastajan arvio. Mikäli kyseistä kieltä osaavia on vain muutama, yksi tarkastaja riittää (mahdollistaa toiminnan käynnistämisen uudella kielellä kahden käyttäjän voimin).

Kahdessa seuraavassa kappaleessa käsitellään kätköjä ja käännöksiä erikseen, mutta sen jälkeen tulevat kappaleet koskevat molempia (vaikka vain kätköt mainittaisiin).

Kätköjen tarkastuksen periaatteet

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että kaikki sellaiset kätköt hyväksytään, jotka eivät ole sääntöjen tai käyttöehtojen vastaisia.

Muistathan, että säännöissä mainittu kriteereitä esim. kätkön tekstille ja tarkistuskysymykselle.

Tarkastuksessa arvioidaan vain niitä asioita, joiden arvioiminen on tarkastajalle mahdollista. Esimerkiksi sellaisia, että kätkö ei ole mainos tai että kätkö ei ole liian lähellä toista kätköä. Arvioija ei todennäköisesti tunne kohdetta, joten hän ei arvioi tietojen oikeellisuutta tai esimerkiksi sitä, voiko kohteeseen ajaa moottoripyörällä.

Käännösten tarkastuksen periaatteet

Käännökseltä ei vaadita, että se olisi tarkka käännös alkuperäisestä. Toki se olisi hienoa, mutta tärkeämpää on saada kohtuullisen hyviä ja asiallisia tekstejä eri kielille, jotta "vieraskielinen" kävijä saa käsityksen, millaisesta paikasta on kyse.

Käännös osoitetaan tarkastettavaksi käyttäjälle vain sen mukaan, onko käyttäjä ilmoittanut osaavansa kieltä, jolla käännös on kirjoitettu. Tarkastaja ei siis välttämättä ymmärrä alkuperäistä tekstiä (eikä häneltä pidä vaatia sen kääntämistä itse). Näin ollen käännöstä voi arvioida samaan tapaan, kuin kätköjäkin. Onko teksti sääntöjen mukaista, onko siinä kerrottu kohteesta jne.

Voidaan sanoa, että käännöksen tekijä saa pitkälti itse päättää, millaisen kuvauksen hän kirjoittaa, kunhan se on sääntöjen mukainen.

Poikkeuksena voidaan pitää sitä, että tekstin laajuuden tulee olla suhteessa alkuperäisen tekstin pituuteen. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että käännöksen tulisi olla ainakin puolet alkuperäisen tekstin pituudesta.

On hyvä muistaa, että käännös voi olla myös kätkön tekijän kirjoittama. Tarkoituksena voi olla esitellä kätkö lyhyesti myös toisella kielellä (jota kätkön tekijä osaa vain vähän):

Kätkön alkuperäistä kieltä taitamattoman kannalta vaatimattomampikin käännös on parempi kuin se, että käännöstä ei olisi ollenkaan liian korkeiden vaatimusten takia. Toisaalta ihan oikean käännöksen tarkastaminen vaatisi sen, että tarkastaja osaisi molempia kieliä, mikä puolestaan tekisi tarkastamisesta liian haasteellista.

Arvioidessa muistettavaa

Sääntöjen suhteen tulee olla tarkkana. Sääntöjen vastaiset kätköt toimivat huonona esimerkkinä ja aiheuttavat vaivaa ylläpidolle, kun niitä joudutaan "siivoamaan" myöhemmin. Jos kätkö on mielestäsi hyvä, mutta säännöt ovat liian tiukat, ehdota toki muutosta sääntöihin motocaching foorumilla (mutta älä silti hyväksy kätköä sääntöjen vastaisena). Tai jos säännöistä puuttuu jotakin, mitä pitäisi mielestäsi vaatia, niin ehdota sitä lisättäväksi.

Muuten kuin sääntöjen osalta ei kannata olla turhan tarkka. Kätkön tietojen ei tarvitse olla täydellisiä. Pääasia on, että annettujen tietojen mukaan on mahdollista tutustua uuteen paikkaan tai reittiin ja kuvauksesta käy ilmi, millaisesta kohteesta on kyse.

Ole erittäin kohtelias parannusehdotuksissa ja arvostelun sijaan auta tekijää. On tärkeää pitää mielessä, että jos kätkö on sääntöjen mukainen, se on todellakin jo tehty vaatimusten mukaisesti. Kaikki muu on ns. ekstraa, jota ei voi "vaatia". Valitettavan usein negatiivinen palaute johtaa siihen, että kätkön tekijä jättää leikin sikseen. Kätkö jää arkistoiduksi ja tekijä ei ehkä enää ikinä palaa sivustolle (tiedetään kokemuksesta). Ja kätkön tekijät ovat ehdottomasti henkilöitä, joita motokätköily tarvitsee.

Joitakin esimerkkejä:

Ei näin: "Kirjoitusvirhe kätkön nimessä"
Mieluummin jotain tämän tapaista: "Kätkön nimessä on sana lina. Ehkä tarkoitit linna? Hieno paikka, pitääpä käydä!"

Ei näin: Osoite on väärin!
Eikä ihan näinkään: Korjaisitko osoitteen.
Vaan näin: Katselin karttaa ja löysin kadulle nimen. Minusta hyvä osoite olisi "Mutkatie 12 (tie nro 8765)". Toivottavasti tästä oli apua.

Ei näin: Aukioloajat puuttuu.
Eikä ihan ihan näinkään: Lisäisitkö aukioloajat.
Vaan näin: Kahvilalla on kotisivu, jolta löytyy aukioloajat. Ehdotan, että lisäät linkin www.kaffila.com/aukiolo

Jos et esimerkiksi kiireen vuoksi ehdi auttamaan, niin hyväksy sääntöjen mukainen kätkö ilman parannusehdotusta. Hyvin todennäköisesti haitalliset virheet tulee loppujen lopuksi korjattua esim. lokimerkintöjen kautta.

Arvioiden vaihtoehdot

Tarkastaja voi antaa arvioksi yhden kolmesta vaihtoehdosta:

1) Hyväksytään ilman muutoksia

Käytännössä tämä tarkoittaa että tarkastajalla ei ole mitään huomautettavaa.

2) Hyväksytään, mutta annetaan parannusehdotus

Kätkö on sääntöjen ja käyttöehtojen mukainen, mutta tarkastajalla on parannusehdotus. Parannusehdotus kirjoitetaan tekstikommenttina.

Esimerkkejä tilanteista, joissa näin tehdään
- tarkastaja huomasi kuvauksessa jotain harhaanjohtavaa
- kätkön osoitteessa on kirjoitusvirhe
- tarkastaja ehdottaa kahvilan kotisivun linkin lisäämistä

3) Vaaditaan muutosta

Kätkö ei ole tarkastajan mielestä sääntöjen tai käyttöehtojen mukainen. Tämä ei siis tarkoita kätköjen tekemisen ohjetta, jonka kaikkia vinkkejä ei suinkaan voi vaatia noudatettavaksi.

Yleisimpiä muutoksen vaatimiseen on
- löytämisen edellytyksenä on tuotteen tai palvelun ostaminen
- kätkön kysymys on mahdoton vastata
- kätkön kuva on selkeästi luvatta kopioitu (siinä näkyy esim. copyright merkinnät tai sen tunnistaa Streetview kuvaksi)
- kätkön kuvaus on niin lyhyt, että siinä ei käytännössä kerrota kohteesta mitään

Näissä tapauksissa tarkastajan on valittava perustelu sääntöjen listalta. Tämän tarkoituksena on pitää yhtenäisenä, millä perusteilla kätköjä voi olla hyväksymättä sekä pitää viestintä selkeänä. Tarkastajaa ei myöskään vaadita kirjoittamaan perusteluja, mikä vie hyvin tehtynä melkoisesti aikaa ja olisi myös turhan hankalaa tai kiusallista monille tarkastajille.

Tarkastaja voi kuitenkin halutessaan kirjoittaa esim. ehdotuksen, miten kätkön tai käännöksen voisi muokata sääntöjen mukaiseksi.

Tarkastuksen lopputulos

Käytetystä kielestä riippuen kätkön tarkastaa useampi käyttäjä (määrät löytyvät omat kätköt sivulta linkistä "Lista käytössä olevista kielistä ja niiden pisterajoista").

Lopputuloksena arvioinnista on jokin seuraavista:

1) Kätkö on julkaistu

Jos kaikki tarkastajat hyväksyvät kätkön ilman muutoksia, kätkö julkaistaan.

2) Kätkö on hyväksytty, mutta arkistoitu

Jos nämä ehdot toteutuvat (molemmat), niin kätkö hyväksytään, mutta se arkistoidaan, jotta kätkön tekijällä on mahdollisuus tehdä haluamiaan muutoksia ennen julkaisua:
- tuli riittävä määrä hyväksyviä arvioita (parannusehdotuksilla tai ilman)
- tuli yksikin arvio, jossa on ehdotettu parannusta tai vaaditaan korjausta

Kätkö on hyväksytty, joten kätkön tekijä voi julkaista sen heti kun haluaa. Kätköä ei siis enää tarkasteta uudelleen. Julkaisu tehdään kätkön muokkaussivulta "Esikatselu..." toiminnosta.

3) Kätkö on arkistoitu (ilman hyväksyntää)

Jos tarkastuksen tuloksena on riittävä määrä korjausta vaativia tarkastustuloksia, kätkö arkistoidaan, mutta sitä ei hyväksytä.

Kätkön tekijä voi tehdä kätköön tarvittavat muutokset ja laittaa sen uudelleen tarkastettavaksi (kätkön muokkaustoiminnossa "Esikatselu..." toiminnolla, kuten ensimmäiselläkin tarkastuskerralla).

Jos olet kätkön tekijänä tyytymätön tarkastuksen tulokseen, siitä ei kannata lähettää viestiä tarkastajalle tai ylläpidolle. Sen sijaan on huomattavasti parempi ottaa asia esille motocaching foorumilla. Ks. alla kappale yhteisöllisen tarkastamisen kehittäminen.

Kuka voi tarkastaa kätköjä ja käännöksiä

Kätkön tai käännöksen tarkastamiseen voi osallistua kuka tahansa käyttäjä, joka on ilmoittanut osaavansa kyseistä kieltä (profiilin tiedoissa) ja hänellä on riittävästi pisteitä. Omat kätköt sivulla ja tarkastus sivulla on linkki "Lista käytössä olevista kielistä ja niiden pisterajoista", josta löytyy tarkat kielikohtaiset rajat.

Kätköjen valinta tarkastajille

Tarkastaja ei voi valita itse, mitä hän haluaa tarkastaa, vaan ohjelma valitsee hänelle kätkön tai käännöksen seuraavin kriteerein:
- kätkön tai käännöksen kieli on valittuna käyttäjän profiilissa
- tarkastaja ei ole vielä tarkastanut sitä
- on ollut pisimpään jonossa ilman tarkastusta

Kun tarkastaja aloittaa tarkastuksen, sitä ei tulisi jättää kesken. Asiasta on tarkempaa tietoa tarkastuksen aloitussivulla.

Näiden ominaisuuksien tarkoituksena on varmistaa, että kaikki kätköt ja käännökset tulee tarkastettua, eikä "hankalampia" jätetä väliin.

Yhteisöllisen tarkastamisen kehittäminen

On selvää, että tällainen yhteisöllinen tarkastaminen kaipaa jatkuvaa kehittämistä.

Esimerkkejä asioista, jotka kehittyvät saatujen kokemusten mukaan:
- motocaching käyttäjien tietämys tarkastuksen käytännöistä
- säännöt, joihin kätköjen hyväksynnän tulee viimekädessä perustua
- tarkastajilta vaadittava pisterajat ym. parametrit
- ohjeet
- sivuston ohjelmisto

Jotta näitä voidaan kehittää, on erittäin toivottavaa saada asioita keskusteluun motocaching foorumille. Vaikka foorumilla ei aluksi olekaan paljoa kirjoituksia, sitä kuitenkin luetaan ja sitä kautta kaikki saavat tietoa tärkeistä asioista.

Kun useampi käyttäjä keskustelee asiasta ja kertoo mielipiteitä omista näkökulmistaan, myös motocachingin kehitys saa asiasta paremman kokonaiskuvan, jonka pohjalta ohjelmistoa voidaan kehittää.