English   |   Suomi
www.motocaching.net

Motocaching säännöt

Yleistä

Motokätköily ei ole vakavahenkinen harrastus, vaan tapa liikkua moottoripyörällä ja nauttia erilaisista paikoista, reiteistä ja tapahtumista. Jotta kätköily saadaan pysymään hauskana, tulee jokaisen noudattaa näitä sääntöjä.

Suurimmaksi osaksi säännöt määrittelevät sitä, millaisia kätköjä saa tai ei saa tehdä. Jos uusi kätkö ei noudata näitä sääntöjä, sitä ei julkaista, vaan sinua pyydetään muuttamaan kätkö sääntöjen mukaiseksi ennen julkaisemista.

Jos näitä sääntöjä havaitaan rikottavan, voi esimerkiksi palvelun ylläpito poistaa sääntöjen vastaisen kätkön tai lokimerkinnän.

Motocaching-palvelussa on myös käyttöehdot, joita jokainen käyttäjä sitoutuu noudattamaan palvelua käyttäessään.

Kätköjen löytämistä koskevat säännöt

Kätkön voi merkitä löydetyksi näiden sääntöjen mukaan

 1. Kätköpaikalla tai reitillä tulee käydä kätkön julkaisemisen jälkeen. Aiempia käytejä ei lasketa.
 2. Löytyi merkintää tehdessä saa kohteessa käynnistä olla enintään kaksi kuukautta.
 3. Paikalla tulee käydä (tai ajaa reitti) moottoripyörällä. Tämä ei koske tapahtumakätköjä, jos järjestäjä sallii poikkeuksen.
 4. Reitin saa ajaa kumpaan suuntaan tahansa, ellei kätkön kuvauksessa ole mainittu pakollista suuntaa.
 5. Kätkön kysymyksen saa yrittää arvata, jos on käynyt paikalla tai ajanut vaaditun reitin. Voit myös merkitä löydön, jos kävit paikalla ja kätkön tekijä kertoo vastauksen.
 6. Jos kätköön liittyy kysymys, arvoitus, fyysinen piilo tai vastaava, sitä ei saa paljastaa lokimerkinnöissä. Älä paljasta edes vastausta, jota yritit, mutta ei kelvannut (ole hyvä ja lähetä sen sijaan yksityisviesti kätkön tekijälle).
 7. Sinun tulee noudattaa kätkön tekijän määrittelemää löytämisen ehtoa (siltä osin kuin se on sääntöjen mukainen)
 8. Oman kätkön voi merkitä löydetyksi, jos se on ulkomailla tai eri osavaltiossa, kuin missä asut.
 9. Lokimerkinöihin ei saa kirjoittaa mitään hyvien tapojen vastaista (ks. käyttöehdot).

Halutessasi voit merkitä kätkölle "arvostelun" antamalla tähtiä, mutta se ei ole pakollista.

Lisäksi sinun tulee kirjoittaa jotakin terveisiä lokimerkinnän tekstiksi. Löydettyjen kätköjen kirjaamisessa tulee muistaa, että tarkoituksena on myös kokemusten jakaminen muiden motoristien ja kätkön tekijän kanssa. Kätkön tekijän kiittäminen positiivisesta kokemuksesta tai kiinnostavan kohteen esittelystä on suotavaa.

Sopimattomat lokimerkinnät voidaan piilottaa tai poistaa ilman erillistä varoitusta.

Kätköjen tekemisen säännöt

Kaikkia kätkötyyppejä koskevat

Kaikkien kätkötyyppien osalta tulee noudattaa näitä sääntöjä:

 1. Kätkön kuvauksesta tulee käydä esille, millaisesta kohteesta, tapahtumasta tai reitistä on kyse, jotta muut voivat arvioida, onko kyseessä sen tyyppinen kohde, jossa haluavat käydä. Tästä syystä kuvauksen tulee yleensä olla pidempi kuin muutama sana.
 2. Kätkö ei saa olla mainos- tai markkinointitarkoituksessa tehty.
 3. Kätkön löytäminen ei saa edellyttää maksullisten palveluiden käyttöä tai tuotteen ostamista. Ainoat hyväksyttävät maksut ovat kohtuullinen tiemaksu, pysäköintimaksu tai pääsymaksu, josta on mainittu kätkön kuvauksessa. 'Löytyi' merkinnän edellytyksen tulee olla ilmainen, jos mahdollista.
 4. Kätkön sisällön oleellisena osana ei saa olla mikään yritys tai sen tuote. Tämä ei kuitenkaan koske ns. yleishyödyllisiä kohteita tai keskeisiä julkisia nähtävyyksiä, kuten museo, moottorirata, eläintarha, huvipuisto, näkötorni, erittäin vanha/historiallinen yritys, pieni mielenkiintoinen perheyritys tai vastaava. Rajoitus ei myöskään koske suuriin ketjuihin kuulumattomia ravintoloita tai kahviloita. Tällöinkin kätkö on voitava merkitä löydetyksi ilman sisäänpääsymaksua tms. Tästä rajoituksesta huolimatta tapahtuman yhteydessä voi tapahtumapaikkana olla jonkin yrityksen omistama tila tai alue, jolloin yrityksen mainitseminen on sallittua.
 5. Sellaiset kätköt ovat kiellettyjä, joiden tarkoitus on edesauttaa jotakin asiaa tai ohjelmaa, joka ei ole sekä yleishyödyllinen että epäkaupallinen. Kiellettyjä ovat esimerkiksi kätköt, joissa edellytetään tietyn valmistajan tuotteen omistamista, johonkin tuotteeseen perehtymistä, määrättyyn organisaatioon kuulumista, moottoripyöräilyyn liittymättömiin tilaisuuksiin osallistumista, jollekin foorumille kirjoittamista tai jollekin sivustolle rekisteröitymistä. Kuitenkin merkki- tai mallikohtaiset MP-kokoontumiset ovat sallittuja tapahtumakätköinä kunhan eivät edellytä jäsenyyttä.
 6. Kätkön löytämiseksi ei saa vaatia uuden kätkön tekemistä.
 7. Kätköön ei saa liittyä mitään ajamisen aikana tehtävää toimintaa, joka voisi häiritä ajosuoritusta (esimerkiksi reitin varrella olevien asioiden laskemista, lentokoneiden tähyilyä tai muuta vastaavaa).
 8. Kätkö ei saa sisältää hyvien tapojen vastaisia negatiivisia kommentteja tai mielipiteitä, jotka kohdistuvat henkilöihin, yrityksiin, tuotteisiin, henkilöryhmiin, rotuun, uskontoihin, ideologisiin suuntauksiin tai muihin vastaaviin.
 9. Kätkö ei saa olla pilanpäiten tehty siten, että kohde tai reitti ei sinänsä kiinnosta ketään vaan pila tai vitsi on kätkön ainoa sisältö. Kätkö, joka ei sovellu ajelun kohteeksi sen paremmin, kuin kaikki muutkin paikat, voidaan tulkita pilaksi. Esimerkiksi sadan metrin pätkä moottoritietä ilman, että siihen liittyy mitään erityistä.
 10. Kätkön kuvauksen teksti tulee olla kirjoitettu sillä kielellä, joka on valittu kätkön kieleksi.
 11. Kätkölle tulee päästä yleisiä teitä pitkin tai sellaista yksityistietä, jonka käyttäminen on selkeästi sallittu kaikille (pois lukien tietysti osuus, joka on tarkoitus kulkea jalan)
 12. Kätkön löytäminen ei saa edellyttää sellaisen alueen läpi kulkemista tai ajamista, jossa on liikkumista rajoittavia kieltoja (vaikka kyse olisi kielloista, jotka eivät ole lainvoimaisia tai "virallisia").
 13. Kätkön löytäminen ei saa edellyttää liikennesääntöjen tai muidenkaan sääntöjen tai lakien rikkomista.
 14. Kohteen tulee sijaita kätkön tietojen osoittamassa paikassa. Paikka- ja reittikätköjen tulee olla luonteeltaan niin pysyviä, että niiden voi olettaa säilyvän ainakin kuuden kuukauden ajan kätkön tekemisestä.
 15. Kohteesta, josta on jo julkaistu kätkö, ei voi tehdä toista kätköä. Mikäli näin käy vahingossa, tulee jälkimmäisenä julkaistu kätkö arkistoida.
 16. Mikäli kätkö sijaitsee yksityisalueella, on kätkökuvauksessa mainittava, miltä taholta lupa on hankittu. Näin menetellessä kätköllä kävijät tietävät, etteivät ole luvattomalla asialla, eivätkä tunne oloaan epämukavaksi.
 17. Kätkön tulee olla sellainen, ettei kätköllä käynti aiheuta vahinkoa luonnolle, ympäristölle tai omaisuudelle.
 18. Kätköä ei saa tehdä paikkaan, jossa käynti loukkaa jonkun yksityisyyttä tai aiheuttaa häiriötä.
 19. Kätköä tehtäessä ei saa kaivaa maata eikä vahingoittaa kasveja, eläimiä tai kenenkään omaisuutta.
 20. Fyysisiä esineitä kätkettäessä tulee kätkön tekijän itse selvittää, mitä lupia kätkön tekeminen edellyttää ja hankkia kyseiset luvat (esimerkiksi maanomistajan lupa). Motokätköilyssä on suositus, että keskitytään paikkojen (ei niinkään tavaroiden) etsimiseen.
 21. Kätköä ei tule tehdä päiväkodin tai koulun välittömään läheisyyteen. Kätkön etsijän liikkuminen alueella aiheuttaa todennäköisesti epäilyksiä hoitajien ja opettajien keskuudessa emmekä halua muutenkaan turhaan lisätä liikennettä lasten kulkureittien läheisyydessä (ei sinänsä liity motoristeihin, vastaava sääntö on myös geokätköilyssä).

Mikäli kätkön paikalla tapahtuu muutoksia, joiden takia esimerkiksi kätkön löytäminen estyy, kätkön tietoja tulee tarvittaessa ylläpitää tai mikäli kätkön "korjaaminen" ei ole mahdollista, se tulee arkistoida. Jo löydettyä kätköä ei saa siirtää oleellisesti toiseen paikkaan (yli 200 m), koska löytöjen lokimerkinnät liittyvät alkuperäiseen kätköön. Samasta syystä kätkön löytämisen ehtoja tai kätkön aihetta ei tulisi muuttaa kovin paljoa. Suositeltava vaihtoehto on vanhan kätkön arkistointi ja uuden tekeminen.

Sääntöjen vastaisia kätköjä ei hyväksytä uusien kätköjen tarkastuksessa. Myös jo julkaistu sääntöjen vastainen kätkö voidaan poistaa tai lukita.

Reittikätköt

Erityisesti reittikätköjä koskevat säännöt (Huom! ks. myös kaikkia kätkötyyppejä koskevat säännöt)

 1. Reittikätköllä ei saa ehdottaa eikä vaatia reitin ajamista jossakin määrätyssä ajassa tai jollakin tietyllä nopeudella. Jokaisen tulee voida aja reitti omaan tahtiinsa ja pitää taukoja halutessaan.

Tapahtumakätköt

Huomaa, että tapahtuman päättymisen jälkeen tapahtuma tulee jättää julkaistuksi (=älä arkistoi). Se ei enää näy esim. kartalla, mutta se näkyy menneiden tapahtumien listalla, joten osallistuneet voivat käydä merkitsemässä lokimerkinnän.

Erityisesti tapahtumia koskevat säännöt (Huom! ks. myös kaikkia kätkötyyppejä koskevat säännöt)

 1. Tapahtuman tulee liittyä moottoripyöriin tai sen tulee soveltua ajelun kohteeksi.
 2. Tapahtuma ei saa olla poliittinen, ideologinen tai uskonnollinen.
 3. Tapahtumakätkön tulee olla kestoltaan määritelty eli sillä on alku ja loppu, joka käy ilmi kätkön nimestä. Tapahtuma saa kestää enintään 30 vuorokautta.

Käännökset

Erityisesti kätköjen kääntämistä koskevat säännöt (Huomaa että kätkötyyppikohtaiset säännöt koskevat myös käännöksiä)

 1. Käännöksen tulee sisältää kätkön löytämisen kannalta välttämättömät tiedot (tapahtuman päivä ja aika, mahdolliset ajo-ohjeet yms.)
 2. Käännöksen tekstin pituuden tulee olla vähintään puolet alkuperäisen tekstin pituudesta.
 3. Kätkön kysymyksen ja vastauksen käänntämisessä on ensisijaisesti huomioitava, että kätkö on myös löydettävissä. Esimerkiksi, jos kysytään jonkin kyltin tekstiä, niin vastausta ei tule kääntää. Kysymystä käännettäessä on tarvittaessa huomioitava, että oikean vastauksen löytäminen esim. opastaulun tekstistä ei ehkä onnistu, jos opastaulu on vieraalla kielellä (selitettävä, tarkalleen, mistä kohtaa vastaus löytyy).
 4. Käännöksen tulee olla kirjoitettu valitulla kielellä.